Behandelingsprocedure - vijf stappen naar een nieuwe lach

Een grondige diagnose, persoonlijk consult en deskundige tandheelkundige behandeling zijn van essentieel belang voor een succesvolle plaatsing van implantaten.

STAP 1: Diagnose en besluitvorming

Na het verzamelen van gegevens door middel van röntgenfoto's van uw mond, beoordeelt uw behandelaar welke behandelopties er voor u zijn.

De voor- en nadelen van de verschillende oplossingen worden uitgebreid met u besproken zodat u goed op de hoogte bent van elk aspect van de ingreep voordat u een keuze maakt.

Voldoende bot: een essentiële voorwaarde

Er moet voldoende bot aanwezig zijn om de implantaten te kunnen plaatsen. Sommige patiënten hebben te weinig bot en dan kan botopbouw noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer er al lange tijd een tand ontbreekt en de kaak al is geslonken.

STAP 2: Implantatie – het implantaat wordt in uw kaak bevestigd

Uw behandelaar creëert een geschikt 'bed' in het kaakbot en het implantaat wordt vervolgens meestal onder plaatselijke verdoving geplaatst.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan er een tijdelijke restauratie op het implantaat worden geplaatst gedurende het genezingsproces.

Hierdoor kunt u al vroeg in het proces een stralende, natuurlijk uitziende lach laten zien.

STAP 3: Genezingsfase – het implantaat vergroeit met uw bot

Totdat het implantaat stevig is vergroeid met uw kaakbot, is een genezingsfase van tussen de 6 weken en enkele maanden te verwachten.1 Elk geval is uniek.

De hechtingen worden na ongeveer één week verwijderd. Goede mondhygiëne is van groot belang voor een succesvol genezingsproces.

STAP 4: Uw nieuwe tanden worden in het tandheelkundige laboratorium gemaakt

Terwijl uw implantaat tijdens de genezingsfase vergroeit met het bot, gaan uw behandelaar en medewerkers op het laboratorium aan de slag om uw nieuwe tanden te maken. Deze worden geplaatst zodra het genezingsproces is voltooid.

STAP 5: Plaatsing van uw definitieve restauratie

Uw definitieve restauratie wordt op het implantaat bevestigd, zodat u weer kunt lachen, bijten en kauwen zoals vroeger.


1 Het specifieke oppervlak SLActive® verkort de genezingsperiode aanzienlijk.
2 Lijst met wetenschappelijke verwijzingen:  www.straumann.com/slactiveref

Vervangen van één tand met een implantaat
 

Vaste restauratie met 4-6 implantaten, alle tanden staan recht
 

Uitneembare gebitsprothese met Novaloc®-abutment