Meer dan succes. Wetenschappelijk bewezen.

60 jaar ervaring en wetenschappelijk onderzoek

We hebben bewezen succes in het onderzoek naar en de ontwikkeling en de productie van  tandheelkundige implantaten. Onze baanbrekende innovaties zijn gedocumenteerd met uitgebreide wetenschappelijke literatuur, en we bepalen al sinds 1954 technologische standaards. Onze wetenschappelijke en technologische resultaten hebben geleid tot verschillende innovaties op het gebied van oppervlaktechnologieën, hoogwaardige implantaatmaterialen en weefselherstel.

Wij doen geen half werk

De betrouwbaarheid en veiligheid van onze implantaten zijn gebaseerd op de hoge kwaliteitsnormen van Straumann. Onze producten zijn uitgebreid getest  en goedgekeurd in preklinische en klinische onderzoeken. Als ethisch bedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid door behandelaren en hun patiënten producten te bieden die functioneel en wetenschappelijk onderbouwd zijn – voor veilige en voorspelbare behandelresultaten.

Er zijn veel implantaatsystemen, maar ze zijn niet allemaal gelijk

In de afgelopen tien jaar zijn implantaten in de tandheelkunde een standaardbehandeling geworden. Er zijn veel implantaatsystemen op de markt. Maar bieden zij dezelfde kwaliteit? Zijn deze systemen klinisch bewezen in langetermijnonderzoeken? De meeste patiënten zijn zich er niet van bewust dat er belangrijke verschillen in implantaatsystemen zijn. Straumann-producten worden vervaardigd volgens internationaal erkende kwaliteitsnormen. Dit gebeurt zeer zorgvuldig en op basis van gedocumenteerd klinisch onderzoek.

Ons systeem is wetenschappelijk bewezen – kunnen anderen hetzelfde zeggen?

Velen van hen niet en hun goedkeuring in de markt is vaak gebaseerd op klinische en wetenschappelijke gegevens die zijn gemaakt door anderen.

Sommige implantaatsystemen worden tegen een zeer lage prijs aangeboden. Maar investeren deze bedrijven in onderzoek, ontwikkeling en het uitgebreid testen van materialen? Bij veel van deze bedrijven is dit niet het geval en vaak is hun vergunning voor het op de markt brengen van hun producten gebaseerd op klinische en wetenschappelijke gegevens die door anderen zijn verkregen.

Straumann investeert daarentegen elk jaar een aanzienlijk bedrag in gedegen onderzoek en productontwikkeling. Daarnaast ondersteunt Straumann onderzoekers wereldwijd om onafhankelijke onderzoeken en wetenschappelijke projecten uit te kunnen voeren.

Klinisch bewezen in langetermijnonderzoeken

Straumann is een van de weinige implantaatbedrijven met klinische documentatie op de lange termijn (> 10 jaar) van succesvolle producten die al tientallen jaren op de markt zijn. We richten ons al meer dan 35 jaar op onderzoek naar tandheelkundige implantaten en hebben meer dan 700 klinische en wetenschappelijk onderzoeken over de implantaten van Straumann® gepubliceerd.1 Onderzoeken met meer dan 450 patiënten gedurende een periode van meer dan tien jaar hebben aangetoond dat 98% van deze implantaten na tien jaar en langer nog steeds functioneel was.2

1 Volgens het onderzoek van de PUBMED-database "Straumann Dental Implant OR ITI dental implant”, 733 resultaten per 6 oktober 2014. De eerste bijdrage luidt “Schroeder A. et al.: The accumulation of osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978." 2 Lijst met wetenschappelijke verwijzingen: www.straumann.com/slactiveref