Minder invasieve behandeling bij indicaties


Implantaten worden net als natuurlijke tanden in het kaakbot bevestigd

Als er niet voldoende bot beschikbaar is, wordt het bot nu meestal via een speciale methode opgebouwd. In bepaalde omstandigheden kan deze procedure echter worden overgeslagen. Uw behandelaar kan beoordelen of dit bij u het geval is.

Roxolid®1 - een uniek materiaal dat is ontwikkeld door Straumann voor tandheelkundige implantaten. Het biedt nog meer stevigheid dan implantaten van titanium. Dit betekent dat het implantaat nog zwaarder kan worden belast.

Straumann®-implantaten die van Roxolid® zijn gemaakt, kunnen worden gebruikt wanneer het nodig is kleinere implantaten te plaatsen vanwege onvoldoende bot.

1 Of bottransplantatie nodig is of niet, wordt op basis van een medische beoordeling van de individuele patiënt door de behandelaar besloten.

Kortere ingreep, kortere behandelperiode

Dankzij de mogelijkheid kleinere implantaten te gebruiken en botopbouw te voorkomen, kan de behandelperiode worden verkort en zijn er minder stappen nodig tijdens de ingreep.

Beschermen van belangrijke botstructuren

Door kleinere implantaten te gebruiken, blijft er meer gezond bot over, is de doorbloeding beter en wordt het implantaat omgeven door meer zacht weefsel. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor de succesvolle en langdurige hechting van het implantaat in het kaakbot.

1 Lijst met wetenschappelijke referenties: www.straumann.com/roxolidref