Werken bij Straumann

Straumann kenmerkt zich door een open, informele en gevarieerde (internationale) werkomgeving. We bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.

Ethiek

De gedragscode van Straumann is verankerd in alle aspecten binnen het bedrijf. Het doel van deze gedragscode is om te komen tot een wettelijk en ethisch verantwoorde handelwijze van de organisatie en elk van haar werknemers.

Al onze medewerkers zijn verplicht zich aan de code te houden. De gedragscode en de daarbij horende richtlijnen zijn dan ook onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.

Deze richtlijnen ondersteunen Straumann’s visie betreffende oneerlijke concurrentie, corruptie, misleidende marketing en het voorkomen van discriminatie. Discriminatie is beschreven als een ongelijke behandeling op grond van geslacht, ras, etniciteit, religie of seksuele geaardheid.

Persoonlijke ontwikkeling

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal in elke organisatie. Bij Straumann is dat niet anders. Daarom besteden wij veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

Met de Straumann Academy geven we hieraan inhoud en vorm. Gebaseerd op de visie, missie en kernwaarden van Straumann is de Straumann Academy ons wereldwijde platform voor interne training en ontwikkeling. Het doel is om talentvolle managers van het hoogste kaliber te ontwikkelen binnen elk niveau van onze organisatie.

Sales Academy

Om zowel de groei van de organisatie als de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te realiseren, werken we continu aan nieuwe initiatieven. Een voorbeeld hiervan is de Sales Academy. Via deze Academy ontvangen nieuwe salesmedewerkers een grondige training op het gebied van de waarden, manier van werken en de merken en producten van Straumann.

Daarnaast heeft Straumann met het International Talent Program (ITP) een programma om intern talent te ondersteunen ter voorbereiding op een (toekomstige) internationale carrière.

Leiderschap

Het succes van elke organisatie is afhankelijk van haar medewerkers. De basis voor dat succes is goed leiderschap. Straumann baseert goed leiderschap op 4 principes: strategie, samenwerking, diversiteit en ‘empowerment’. Hiervoor zoeken we naar:

  • Integriteit
  • Passie
  • Moed

Ons leiderschapsprogramma ondersteunt managers om hun vaardigheden op het gebied van leiderschap verder te verbeteren. Om de ontwikkeling van onze managers te optimaliseren, is Straumann gestart met de 360° feedback-methode, inclusief individuele coaching.

Diversiteit

Het bevorderen van diversiteit is al lange tijd voor ons een belangrijk punt. Wij geloven dat diversiteit bijdraagt aan een goed functionerend team én een hechte relatie met onze klanten. We monitoren de diversiteit binnen onze organisatie voortdurend.

Beloning


Wij zijn ervan overtuigd dat een beloning op basis van een duurzame arbeidsrelatie ondernemerschap en loyaliteit stimuleert Straumann wil met haar beloningssysteem loyaliteit en ondernemerschap stimuleren en langdurig goed functioneren van werknemers bereiken.

Met het beloningssysteem wil Straumann het volgende bereiken:

  • Een cultuur van sterke prestaties creëren, waarin niet alleen het bedrijf, maar ook de individuele prestatie wordt beloond.
  • Functioneren sturen door middel van een gestructureerd systeem
  • Competitief zijn ten opzichte van andere marktleiders wereldwijd.
  • Arbeidsvoorwaarden aanbieden die aansluiten bij de lokale gebruiken en regelgeving

Het beloningssysteem van Straumann bestaat uit vaste en variabele componenten, afhankelijk van lokale gebruiken en regelgeving. De vaste componenten zijn gebaseerd op het functieprofiel, de marktsituatie en de ervaring en kundigheid van de werknemer zelf.

Variabele componenten zijn onder andere:

  • Een bonus afhankelijk van prestatie op de korte termijn.
  • Een bonus afhankelijk van de prestatie van Straumann in het algemeen op de lange termijn.

Het beloningssysteem is niet gebaseerd op geslacht of andere niet prestatie-afhankelijke criteria, op professionele ervaring na. We committeren ons aan een eerlijke en gelijke behandeling van alle werknemers.

Lees meer over Straumann of ga direct naar de vacatures.