Promotie Geert Stoker

Geert Stoker gepromoveerd met Active in One Day

De behandelmethode ‘Active in One Day’, oftewel een klikgebit in één dag, waarbij twee implantaten onderling worden verbonden door een stangetje (steg), is de beste behandelmethode voor patiënten met een loszittend onder(kunst)gebit. Dit stelt Geert Stoker van het Academische Centrum voor Tandheelkunde (ACTA) in zijn promotieonderzoek dat hij heeft verdedigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Stoker onderzocht drie behandelmethoden voor zijn promotie. De behandeling met twee implantaten en een stangetje (steg) bleek − na een evaluatie van meer dan 8 jaar – de beste methode te zijn. Deze methode is stabiel en zorgt er voor dat de onderprothese goed vast blijft zitten. De behandelde patiënten zijn hiervoor lange tijd gevolgd en kwamen regelmatig op controle bij de tandarts, mondhygiëniste en kaakchirurg.  
Bij het ‘Active in One Day’ concept wordt op deze behandelmethode voortgebouwd en de methode zelfs verbeterd. De implantaten worden direct belast en gebruikt in combinatie met het klikgebit. Het concept vermindert de ongemakken voor de patiënt, verkort de behandeltijd met maanden en is voordeliger dan de traditionele manier van implantaat behandeling.

Boormal
De ‘Active in One Day’ behandelmethode start met het maken van een nieuwe prothese, die op de dag van het plaatsen van de implantaten ook gebruikt wordt als boormal. Nadat de implantaten geplaatst zijn, wordt de prothese in het tandtechnisch laboratorium geüpgrade naar een klikgebit. Nog diezelfde dag worden de steg en het klikgebit geplaatst en mag de patiënt er direct mee eten.

Ongeveer twaalf procent van de Nederlanders is tandeloos en draagt een kunstgebit. Met name het ondergebit drijft veel kunstgebitdragers tot wanhoop, omdat het vaak te weinig houvast geeft en dus problemen veroorzaakt met eten en praten. Ook in sociaal opzicht ervaart de kunstgebitdrager problemen: feestjes en uit eten gaan wordt vermeden vanwege de protheseklachten.

Standaard behandelmethode
In de toekomst kan het onderzochte concept wellicht de standaard behandelmethode worden. De nu nog veel toegepaste behandelmethode kent een lange wachttijd tussen het implanteren en het vervaardigen van het uiteindelijke klikgebit. Daarnaast geeft het de patiënt veel ongemakken en stelt het geduld van de patiënt onnodig lang op de proef.

Het inpassen van deze behandeling vraagt wel om teamwerk van de behandelaars: de implantoloog, de tandarts/tandprotheticus en de tandtechnicus.

Stoker heeft zijn proefschrift (voornamelijk) digitaal uitgegeven via een USB-card met het kaft als opdruk. Alleen het minimaal aantal verplichte proefschriften werd gedrukt. Daarnaast is het proefschrift ook beschikbaar als app: Your Thesis als eBook. Het is voor het eerst dat een promovendus/promovenda op deze wijze een proefschrift presenteert bij ACTA.

Bron: www.acta.nl