Consistent Emergence Profiles™

Bij het Straumann® Bone Level-implantaat wordt sterk de nadruk gelegd op een esthetisch resultaat. Esthetische resultaten hangen weer sterk samen met succesvol wekedelenmanagement. Voor een optimaal wekedelenmanagement bevat het prothetische portfolio van het Straumann® Bone Level-implantaat verschillende onderdelen met Consistent Emergence Profiles™.

De healingabutments, tijdelijke abutments en definitieve abutments van het Straumann® Bone Level systeem zijn ontwikkeld met een emergentieprofiel dat gedurende alle behandelstappen hetzelfde is, voor specifieke combinaties van producten. Voor ieder definitief standaardabutment (Meso, Straumann® CARES® en gouden abutments niet inbegrepen) is er een corresponderend healingabutment. Daardoor heeft het definitieve abutment hetzelfde emergentieprofiel als het voorafgaande, corresponderende healingabutment.

Raadpleeg voor meer informatie over deze onderdelen tevens onze brochures over chirurgische procedures en wekedelenmanagement bij Straumann® Bone Level-implantaten.

U kunt ook teruggaan naar de pagina Bone Level-implantaten.