Prothetische oplossingen

De Straumann® Soft Tissue Level-prothetische productlijn waarderen veel tandartsen en tandtechnici vanwege de eenvoudige productkeuze en gemakkelijke klinische toepassing. De efficiënte portfolio omvat een breed spectrum aan indicaties: tussenruimten van één tand of kies, partieel en volledig edentate casussen kunnen worden behandeld met behulp van verschroefde en gecementeerde restauraties.

De afdruk op abutmentniveau zorgt voor een efficiënte workflow en het aantal bezoekafspraken met patiënten kan tot een minimum worden teruggebracht.1 Het plaatsen van het abutment en het maken van de afdruk is eenvoudig en praktisch te realiseren, omdat de verbinding met het implantaat eenvoudig toegankelijk is op wekedelenniveau.

Zoek uw favoriete abutment voor iedere patiëntcasus:

Eenvoudige prothetische oplossingen

voor situaties waar efficiëntie telt.

Geavanceerde prothetische oplossingen

voor situaties waar extra flexibiliteit nodig is.

Eersteklas prothetische oplossingen

voor situaties waar flexibiliteit en zeer esthetische oplossingen nodig zijn.

Gouden prothetische oplossingen

Customized abutments op basis van de Ceramicor®1-legering, voor volledige flexibiliteit in ontwerp, zowel voor verschroefde als gecementeerde restauraties.

Download, voor een overzicht van de klinische indicaties van onze soft-tissue-level-prothetische productlijn, onze brochure over het Straumann® Dental Implant System.

Zie ook de aanvullende documentatie over onze flexibele en uitgebreide synOcta®-productlijn, de Narrow Neck CrossFit®-productijn, de Straumann® Solid-abutments of over implantaatgedragen hybride protheses. 

1 Toepasbaar voor eenvoudige casussen, volgens de ITI-classificatie en gebruikmakend van een gecementeerde abutment.
2 Ceramicor® is een geregistreerd handelsmerk van Cendres & Métaux SA, Zwitserland.