SLA®

Beproefd, aantoonbaar ruw oppervlak

Producten met ons SLA®-oppervlak werden in 1998 voor het eerst op de markt gebracht. Het is één van de best gedocumenteerde ruwe oppervlakken in de orale implantologie. Het SLA®-oppervlak komt tot stand door gebruik te maken van een zandstraaltechniek, waarbij met een grove korrel op het titaniumoppervlak macro-ruwheid wordt gegenereerd. Hierna wordt het oppervlak geëtst met zuur, waardoor micro-ruwheid optreedt. De resulterende topografie biedt een ideale structuur voor celaanhechting.

LEVENSDUUR EN EFFICIËNTIE IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

De levensduur van Straumann® Soft Tissue Level-implantaten met een SLA®-oppervlak is aangetoond door middel van langetermijnonderzoeken. Tijdens het ITI World Symposium 2010 werden de volgende uitstekende 10-jaarsresultaten van het SLA®-oppervlak gepresenteerd1:

  • Onveranderd slagingspercentage: bij de 23 onderzochte patiënten zijn er tussen jaar 5 en 10 geen implantaten verloren gegaan
  • Er is tussen jaar 5 en 10 geen statistisch significant botverlies opgetreden
  • Prothese-overleving van 96 %
  • Er bleken in 10 jaar geen tekenen van peri-implantitis te zijn
  • De patiënttevredenheid was groot

Marginaal botverlies in de test- en controlegroep na 5 en 10 jaar


1 Fischer K. 10 jaar resultaten van SLA-implantaten in de edentate maxilla. ITI World Symposium, Genève, Zwitserland, 15-17 april 2010.