SLActive®

Innovatief oppervlak

Implantaten met een SLA®-oppervlak leveren al vele jaren uitstekende resultaten en hoge succespercentages op.1 Wij hebben deze belangrijke implantologische ontwikkeling voortgezet met het SLActive®-oppervlak, de oppervlaktechnologie van de nieuwe generatie. SLActive® is ontworpen voor een snellere osseo-integratie en grotere voorspelbaarheid en is een centraal kenmerk van het Straumann® Dental Implant System geworden.

Het SLActive®-oppervlak is ontworpen voor:

SNELLERE OSSEO-INTEGRATIE VOOR IEDERE INDICATIE1,3,4,5,6,7,8,9

SLActive® is ontworpen voor meer betrouwbaarheid en levert voorspelbaardere resultaten bij vroege behandelingen op. Het behandelresultaat is daardoor betrouwbaarder.

 • Bij osseo-integratie spelen twee factoren een belangrijke rol: Primaire stabiliteit (mechanische stabiliteit) en secundaire stabiliteit (biologische stabiliteit na botremodelling) van het implantaat in het bot. Implantaten met conventionele oppervlakken lopen een groter risico te falen, aangezien tussen week twee en week vier de stabiliteit iets inzakt.
 • SLActive® vermindert het risico tijdens de cruciale vroege behandeling, door het versnellen en optimaliseren van de integratie van het implantaat. Het botvormingsproces wordt in een vroeger stadium geïnitieerd wat leidt tot een aanzienlijk verbeterde implantaatstabiliteit in de “kritieke dip”-periode.

Door het geoptimaliseerde osseo-integratieproces met SLActive® neemt de implantaatstabiliteit tussen week 2 en 4 toe.

 1. Primaire stabiliteit (groene lijn)
  Zodra een implantaat in het kaakbot is geplaatst, hebben bepaalde gedeelten van het implantaatoppervlak direct contact met het bot. Dit contact wordt primaire of mechanische stabiliteit genoemd en is afhankelijk van de vorm van het implantaat, van de botkwaliteit en van de preparatie van het implantaatbed. De primaire stabiliteit neemt tijdens het botremodellingsproces geleidelijk af.
 2. Secundaire stabiliteit (blauwe lijn)
  Tijdens het genezingsproces vindt er botremodelling plaats en ontstaan nieuwe contactvlakken met het implantaatoppervlak. Deze nieuwe vorm van botcontact wordt secundaire of biologische stabiliteit genoemd. Als het genezingsproces is voltooid, is de mechanische stabiliteit volledig overgegaan in biologische stabiliteit.
 3. Totale stabiliteit (oranje lijn)
  De som van primaire en secundaire stabiliteit wordt aangegeven als totale stabiliteit.

INHELINGSPERIODE VERKORT VAN 6-8 WEKEN TOT 3-4 WEKEN2

De meeste problemen met falende implantaten doen zich voor in de kritische eerste periode tussen week 2 en 4. SLActive® biedt in de vroege behandelperiode meer betrouwbaarheid en voorspelbaarheid en geeft u daarmee een betrouwbaarder behandelresultaat. Door direct en in een vroeg stadium te werken met Straumann® SLActive hebben implantaten uitstekende overlevingspercentages (98 % en 97 % na 1 jaar).*

SLActive® is ontwikkeld om de stabiliteit van het implantaat vroegtijdig te optimaliseren en de risico’s tijdens de kritische vroege fase van de behandeling te verlagen. Uit resultaten van dierproeven is gebleken dat SLActive® in vergelijking met SLA® na 2 weken** 60 % meer contact tussen bot en implantaat oplevert***. Voor de uitdagingen in de dagelijkse praktijk zijn de behandelresultaten met SLActive® beter voorspelbaar, zowel voor artsen als patiënten.

De afnemende primaire stabiliteit en toenemende secundaire stabiliteit resulteren in een afname in de totale stabiliteit (inzakking) tussen week 2 en 4 na plaatsing van het implantaat.

Het geoptimaliseerde osseo-integratieproces met SLActive® resulteert in een hogere implantaatstabiliteit tussen week 2 en 4.

* J. Ganeles et al. Immediate and early non-occlusal loading of Straumann® implants with SLActive® surface: 1 year results from a prospective multicenter randomized-controlled study. Clin. Oral Impl. Res. 2008;19:1119-1128.
** Raghavendra et al. Early wound healing around endosseous implants: a review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants. 2005 May-Jun;20(3):425-31.
*** D. Buser et al. Enhanced bone apposition to a chemically advanced SLA® titanium surface. 07/2004, JDR 83 (7): 529 – 533, 2004.

Betere behandelingsvoorspelbaarheid

Eerste histologische bewijzen van de voordelen van SLActive® voor mensen*

Hoewel er bij SLA®- en SLActive®-implantaten sprake was van een vergelijkbaar genezingspatroon, was er bij SLActive® na 14 dagen sprake van meer bot-implantaat-contact (BIC). Na een periode van 28 dagen was het BIC zelfs significant meer.

Deze aanzienlijke hogere BIC-waarde is het resultaat van de verbeterde behandelingsvoorspelbaarheid en helpt een mogelijk vroeg implantaatfalen tot een minimum te beperken.

Vertrouwen in uitdagende protocollen

Het meeste implantaatfalen treedt op in de kritieke periode tussen week 2 en 4.** SLActive® is ontworpen voor meer zekerheid en heeft een betere voorspelbaarheid bij vroege behandelingen getoond, waardoor u beter op kunt vertrouwen op een goed behandelresultaat. Door direct en in een vroeg stadium te werken met Straumann® SLActive, hebben implantaten uitstekende overlevingspercentages van 96,9 % resp. 96,7 % na 3 jaar.***

Botkamstabiliteit bij kritieke protocollen. Na een follow-upbezoek na 3 jaar was er geen sprake van significante veranderingen in het proximale botkamniveau van de SLActive®-interface, vergeleken met het moment van plaatsing van het implantaat.

* Lang, N. P., et al. "Early osseointegration to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in humans." Clin Oral Implants.Res 22.4 (2011): 349-56.
** Raghavendra, S., M. C. Wood, and T. D. Taylor. "Early wound healing around endosseous implants: a review of the literature." Int.J Oral Maxillofac.Implants 20.3 (2005): 425-31.
*** Nicolau, P., et al. "Immediate and Early Loading of Chemically Modified Implants in Posterior Jaws: 3-Year Results from a Prospective Randomized Multicenter Study." Clin.Implant.Dent.Relat Res. (2011).

Ook al onze Roxolid®-implantaten zijn voorzien van het SLActive®-oppervlak. Het resultaat: betere treksterkte en uitstekende osseo-integratie.


1 Bornstein MM, Wittneben JG, Brägger U, Buser D. Early loading at 21 days of non-submerged titanium implants with a chemically modified sandblasted and acid-etched surface: 3-year results of a prospective study in the posterior mandible. J. Periodontol. 2010 Jun;81(6):809–18.
2 Oates TW, Valderrama P, Bischof M, Nedir R, Jones A, Simpson J, Toutenburg H, Cochran DL. Enhanced implant stability with a chemically modified SLA® surface: a randomized pilot study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2007;22(5):755–760.
3 Schwarz F, Herten M, Sager M, Wieland M, Dard M,BeckerJ. Bone regeneration in dehiscence-type defects at chemically modified (SLActive) and conventional SLA titanium implants: A pilot study in dogs. J. Clin. Periodontol. 2007;34(1):78–86.
4 Schwarz F, Ferrari D, Herten M, Mihatovic I, Wieland M, Sager M, Becker J. Effects of surface hydrophilicity and microtopography on early stages of soft and hard tissue integration at non-submerged titanium implants: An immunohistochemical study in dogs. J. Periodontol. 2007;78(11):2171–2184.
5 Schwarz F, Herten M, Sager M, Wieland M, Dard M, Becker J. Histological and immunohistochemical analysis of initial and early subepithelial connective tissue attachment at chemicallymodified and conventional SLA® titanium implants. A pilot study in dogs. Clin. Oral Impl. Res. 2007;11(3):245–455.
6 Schwarz F, Herten M, Sager M, Wieland M, Dard M, Becker J. Histological and immunohistochemical analysis of initial and early osseous integration at chemically modified and conventional SLA® titanium implants: Preliminary results of a pilot study in dogs. Clin. Oral Impl. Res. 2007;11(4):481–488.
7 Buser D, Broggini N, Wieland M, Schenk RK, Denzer AJ, Cochran DL, Hoffmann B, Lussi A, Steinemann SG. Enhanced bone apposition to a chemically modified SLA titanium surface. J. Dent. Res. 2004 Jul;83(7):529–33.
8 Ganeles J, Zöllner A, Jackowski J, ten Bruggenkate C, Beagle J, Guerra F. Immediate and early loading of Straumann implants with a chemically modified surface (SLActive®) in the posterior mandible and maxilla: 1-year results from a prospective multicenter study. Clin. Oral Impl. Res. 2008;19:1119–1128.
9 Luongo G, Oteri G. A noninterventional study documenting use and success of implants with a new chemically modified titanium surface in daily dental practice. J. Oral Implantol. 2010;36(4):305–14.