Guided Surgery – Workflow

De Straumann® CARES® Guided Surgery-workflow betrekt het gehele tandheelkundige team van begin af aan bij de ingreep en maakt volledig autonome chirurgie mogelijk.
1. Fabricage van het mastermodel

Het mastermodel geeft de situatie van de patiënt weer en vormt de basis voor de productie van de scansjabloon en de chirurgische sjabloon.


2. Fabricage van de scansjabloon

De scansjabloon bevat informatie over het gewenste prothetische resultaat, in de vorm van radiopake gebitselementen (te zien op CT/DVT-scan). De scansjabloon moet worden verbonden met de templiXplate, die drie referentiestiften bevat. Dit zorgt voor een goede link tussen de digitale implantaatplanning en de fabricage van de chirurgische sjabloon.


3. CT/DVT-scan

De scansjabloon wordt ingebracht bij de patiënt. Voor het scannen wordt gebruik gemaakt van een 3D CT-/DVT-scanner. Het scanproces kan worden uitgevoerd met de meeste commerciële CT- en DVT-apparatuur, mits die afbeeldingsinformatie levert volgens de breed geaccepteerde DICOM-standaard.


4. Diagnostiek en implantaatplanning in 3D

De gebruiker kan de 3D-dataset (DICOM ) direct importeren in de coDiagnostiX™-planningssoftware van Straumann®. Bij het positioneren van het implantaat wordt rekening gehouden met de anatomie van de patiënt en het gewenste prothetische resultaat. Na afronding van de implantaatplanning levert de software het coördinatenplan aan voor fabricage van de chirurgische sjabloon en het chirurgische protocol.


5. Fabricage van de chirurgische sjabloon

De chirurgische sjabloon wordt vervaardigd met Straumann® gonyX™, volgens het sjabloonplan dat voor ieder implantaat wordt aangemaakt door coDiagnostiX™. De chirurgische sjabloon bevat de chirurgische hulzen die de operatie-instrumenten en het implantaat geleiden. Er hoeft geen nieuwe sjabloon te worden gemaakt. Indien gewenst kan de scansjabloon in de chirurgische sjabloon worden verwerkt.


6. Guided surgery en inbrengen van het implantaat

Nadat de chirurgische sjabloon in de mond van de patiënt is gefixeerd, kan het implantaatbed met de guided instrumenten worden voorbereid, waarna het implantaat geleid geplaatst kan worden. Het chirurgische protocol geeft aan welke instrumenten nodig zijn om iedere implantaatlocatie te prepareren.

Lees meer over de productoplossingen van de workflow Straumann® CARES® Guided Surgery of lees de testimonials van vooraanstaande experts op dit gebied.

* Uitsluitend voor een gevalideerde workflow. Onder precisie wordt verstaan dat de restauratie in overeenstemming is met de ontwerpdata die door de tandtechnicus zijn aangeleverd.