Technologie

Door de unieke kenmerken van confocaal scannen is iTero™ in staat om poedervrije digitale afdrukken te maken.

Afbeelding 1

Op dit moment kent de dentale branche twee methodes van digitale beeldvorming: de triangulatiemeting en parallel confocaal. Scanners die gebruik maken van de triangulatiemethode passen gewoonlijk één kegelvormige lichtbundel toe om een enkel beeld vast te leggen op 15.000 micrometer.

Afbeelding 2

iTero™ maakt gebruik van parallelle, confocale beeldvorming, waarbij met behulp van laserscans en optische scans een digitale opname wordt gemaakt van het oppervlak en de contouren van de tand of kies en de gingivastructuren. De iTero™ scanner legt 100.000 punten laserlicht in perfecte focus vast op 300 focusdiepten van de elementstructuur. Deze focale diepteafbeeldingen liggen ongeveer 50 micrometer uit elkaar.

Afbeelding 3

Bij triangulatiescanners moeten de te scannen elementen worden bedekt met duur en voor de patiënt onaangenaam scanpoeder.

Afbeelding 4

Bij parallel confocaal scannen met behulp van de iTero™-worden alle elementen en materialen in de mond vastgelegd zonder dat daarvoor scanpoeder nodig is. Omdat er geen laagje op de tanden zit, kan de iTero™-scanner werken met contactscantechnieken. Door de unieke eigenschappen van confocaal scannen is iTero™ in staat om preparaties zowel op als onder de gingiva te scannen.

Lees meer over wat er gebeurt na de digitale afdruk op onze workflowpagina of bekijk de video over digitaal scannen met iTero™.

iTero is een handelsmerk van CADENT Ltd., Israël.
* Uitsluitend voor een gevalideerde workflow. Onder precisie wordt verstaan dat de restauratie in overeenstemming is met de ontwerpdata die door de tandtechnicus zijn aangeleverd.