KWALITEIT BIJ STRAUMANN

We nemen geen genoegen met een mindere kwaliteit.

Ter ondersteuning van de voortdurende uitbreiding van onze productaanbiedingen, hanteren wij hoge kwaliteitseisen aan onze werkzaamheden, producten en diensten. Dat is de sleutel voor onze strategieën op het gebied van duurzame ontwikkeling en duurzame compliance.

In ons kwaliteitsbeleid ligt daarom de nadruk op het feit dat we onze processen voortdurend vernieuwen en verbeteren ten behoeve van onze klanten, de patiënten en andere belanghebbenden.

 

WETTEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR MEDISCHE TECHNOLOGIE

De implementatie van ons kwaliteitsbeleid wordt door een groepsbreed kwaliteitsbeheerssysteem ondersteund, in overeenstemming met geldende wetten en voorschriften op het gebied van de medische industrie en de tandheelkundige oplossingen van Straumann, inclusief, maar niet beperkt tot:

  • EU MDD 93/42/ECC zoals gewijzigd door 2007/47EC
  • VS FDA 21CFR 820
  • Japanse PAL
  • Canadese CMDCAS
  • ISO 13485
  • overige indien van toepassing

Certificaten