Membraan

Straumann® MembraGel is een membraan van de nieuwste generatie voor geleide botregeneratieprocedures en is gebaseerd op de hydrogeltechnologie.

ONVERSTOORDE INHELING MET MEMBRANEN

Onverstoorde inheling is een voorwaarde voor een succesvol esthetisch resultaat van ingrepen voor geleide botregeneratie (GBR). GBR-membranen zijn nodig voor het stabiliseren van het onderliggende botsubstituut. Zij moeten ook voorkomen dat zich tijdens het botherstel ingroei van weke delen voordoet op de plaats van de chirurgische ingreep, tot het moment dat de GBR-membranen worden verwijderd of afgebroken, afhankelijk van het type membraan.1,2

VLOEIBAAR MEMBRAAN

MembraGel® is een geavanceerd technologisch membraan en een nieuwe maatstaf op het gebied van GBR. MembraGel® is gemaakt met behulp van PEG- (polyethyleenglycol-) hydrogeltechnologie. Het membraan wordt in vloeibare vorm aangebracht en past zich daarbij aan aan het defect. De vloeibare componenten harden kort na het aanbrengen uit, stabiliseren zo het botsubstituut en vormen een effectieve barrière tegen weefselinfiltratie.

 

Toepassing van het vloeibare membraan:3,4,5
Stabilisatie van het botsubstituut

De gelachtige consistentie van MembraGel® maakt een nauwkeurige applicatie mogelijk op de plaats van de ingreep en maakt dat het materiaal zich aanpast aan verschillende soorten botdefecten van verschillende omvang.

Uitharding en stabilisatie

Als het materiaal eenmaal in situ is uitgehard (20 à 50 seconden na aanbrengen), stabiliseert MembraGel® de onderliggende botregeneratieprocessen.

EXCLUSIEF OPLEIDINGSPROGRAMMA

MembraGel® is geïntroduceerd in combinatie met een specialistisch opleidingsprogramma dat goed ontvangen is. Hierin worden hands-on trainingen over het product gegeven en worden alle aspecten van toediening besproken.

Neem voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden ten aanzien van MembraGel® in uw regio? Neemt u dan contact op met een Account Manager van Straumann, of raadpleeg onze secties Training en educatie en Cursussen.


1 Thoma DS, Dard MM, Hälg G-A, Ramel CF, Hämmerle CHF, Jung RE. Evaluation of a biodegradable synthetic hydrogel used as a guided bone regeneration membrane: an experimental study in dogs. Clin. Oral Impl. Res. xx, 2011; 000–000 doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02217.
2
Jung RE, Hälg GA, Thoma DS, Hämmerle CHF. A randomized, controlled clinical trial to evaluate a new membrane for guided bone regeneration around dental implants. Clin. Oral Impl. Res. 20, 2009; 162–168.doi: 10.1111/j.1600-0501.2008.01634.
3
Schwarz F,Mihatovic I, Golubovic V, Hegewald A, Becker J. Influence of two barrier membranes on staged guided bone regeneration and osseointegration of titanium implants in dogs: part 1. Augmentation using bone graft substitutes and autogenous bone. Clin. Oral Impl. Res. xx, 2011; 000–000. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02187.
4
Herten, M., Jung, R.E., Ferrari, D., Rothamel, D., Golubovic, V., Molenberg, A., Hammerle, C.H., Becker, J. & Schwarz, F. (2009) Biodegradation of different synthetic hydrogels made of polyethylene glycol hydrogel/rgd-peptide modifications: an immunohistochemical study in rats. Clinical Oral Implants Research 20: 116–125.
5
Jung, R.E., Zwahlen, R., Weber, F.E., Molenberg, A., van Lenthe, G.H. & Hammerle, C.H. (2006) Evaluation of an in situ formed synthetic hydrogel as a biodegradable membrane for guided bone regeneration. Clinical Oral Implants Research 17: 426–433.