patiËntenvoorlichting

Straumann stelt informatiemateriaal voor patiënten ter beschikking om u te ondersteunen in uw advies aan de patiënt. U kunt kiezen uit brochures, folders, filmpjes en presentaties.

Ons informatiemateriaal voor patiënten dient als ondersteuning bij het gesprek tussen u en uw patiënt. Het geeft medische en technische informatie zo weer, dat het eenvoudig te begrijpen is en duidelijk aantoont wat de voordelen zijn van de behandeling. De slogan van Straumann ‘Simply doing more’ – for the benefit of your patients weerklinkt ook in ons voorlichtingsmateriaal.

beschikbare brochures en folders

Een brochure kan nooit als vervanging dienen voor een artsenconsult. Een brochure geeft de patiënt echter wel meer informatie dan tijdens een consult kan worden gegeven en zorgt voor een beter begrip na het consult.  De brochures en flyers kunnen worden uitgestald in de wachtkamer of mee naar huis worden genomen na het consult.

Van de volgende onderwerpen is materiaal beschikbaar:

  • Implantologische oplossingen
  • Regeneratieve oplossingen
  • Restauratieve oplossingen

Een overzicht van de beschikbare materialen vindt u in onze brochure Nieuw voorlichtingsmateriaal voor patiënten. U kunt ook onze brochures downloaden via de mediatheek.

Neem voor meer informatie contact op met uw Account Manager.